BOKNING AV VÅRA LOKALER

Bokningsregler för våra festlokaler

Preliminär bokning
Man kan efter överenskommelse via telefon eller e-mail göra en preliminär bokning för ett datum. En sådan bokning ligger kvar 1 vecka om inte annat avtalas.


Definitiv bokning privatpersoner:
För att göra en definitiv bokning hos oss behöver du göra följande:
1 Läsa igenom punkt 1 till 4 i bokningsvillkoren nedan. (Punkt 5 gäller endast företag).
2 Betala in handpenning på 2000 kr till det Bg-konto som du får av oss i samband med att du meddelar att du vill göra en definitiv bokning för ett datum.
3 Ange följande på Inbetalningen: Hyresdatum, telefonnummer, namn, och koden BV-OK, vilket innebär att du har läst igenom och godkännt bokningsvillkoren enl. nedan. Utan det kan vi inte registrera din bokning.

Definitiv bokning företag:
För att göra en definitiv bokning hos oss behöver du göra följande:
1 Läsa igenom punkt 2 till 5 i bokningsvillkoren nedan. (Punkt 1 gäller endast privatpersoner)
2 Bekräfta bokningen genom att maila oss fakturadress och eventuellt referensnummer som fakturan ska ställas ut på. Önskas Pdf-faktura så ange även mailadress dit den ska skickas.
3 Fakturerad handpeningen är på 2000 kr + moms.


Bokningsvillkor:

1) Handpenning för att boka lokalen betalas till vårt bankgiro samma dag som lokalen bokas. Resterande hyresbelopp för lokalhyra och eventuell kringutrustning, ska vara oss tillhanda senast på hyresdagen kl 13.00. (Handpenningen är en delbetalning, som sedan räknas av från det totala hyresbeloppet). Tänk på att det kan ta upp till 3 dagar innan pengarna kommer oss tillhanda via en bankgiro-inbetalning.
OBS Handpenningen återbetalas aldrig.

2) Vid en eventuell avbokning av lokalen på kortare varsel än 21 dagar före bokat datum debiterar vi hyrestagaren hela hyressumman förutsatt att vi inte kan hitta en ny hyresgäst.

3) För att hyra våra lokaler måste hyrestagaren vara en myndig person. Lokalen får inte användas för verksamhet som strider mot svenska lag eller andra gällande förordningar. Hyrestagare har skyldighet att informera uthyraren om vilken verksamhet som lokalen kommer att användas till. Om hyrestagaren lämnar falska eller på annat sätt oriktiga uppgifter om lokalens användande eller arrangemangets utformning äger uthyraren rätt att avboka arrangemanget samt även kräva ersättning enl. punkt två ovan.

4) Bokningen är definitiv först när handpenningen betalats.

5) För företag tillkommer moms på angivna priser. För företag faktureras resterande betalning efter tillställningen på 20 dagar om inget annat avtalats.


För bokningar och info når du oss på tel 070-952 51 62 (ej sms). Du kan även skicka mail direkt via sidan kontakt.