VIEILLE MONTAGNE
HISTORIK
Lastfartyget Vieille Montagne byggdes 1922 som ånglastfartyg på Torskogs varv i Göteborg som det sista i en serie på fyra fartyg för det Belgiska gruvbolaget med samma namn. 1926 färdigutrustades hon och togs i drift under namnet Vieille Montagne IV.

Motorn bestod ursprungligen av en ångmaskin på 110 hk som var i drift fram till 1951 då hon genomgick en omfattande renovering och ångmaskinen ersattes av en brännoljemotor av tändkula-modell av märket June Munktell på 205 hk. Under drygt 40 år transporterade Vieille Montagne, under sommarhalvåret, zinkmalm i Göta kanal från Åmmersberg via Vättern till Göteborg. Returlasten bestod oftast av förnödenheter från olika firmor i Göteborg. Vanligtvis hann hon med ett 70 tal resor per säsong.

1967 såldes hon till Finland där hon under namnet Nordland fraktade sand på rutten Sibbå-Borgå-Pernå-Helsingfors, innan hon 1981 för egen maskin återvände till Svenska vatten, under namnet Timmerman. I november 1981 återfick hon sitt ursprungliga namn Vieille Montagne och angjorde vid gamla sandkajplats 14 på Södermälarstrand.

Av de fyra systerfartygen har två förlist, varav ett i Västindien där det gick som fraktfartyg, och ett tredje finns i Stockholm ombyggd till charterfartyg. Av de ursprungliga fartygen som byggdes är Vielle Montagne IV det enda som idag återstår i originalutförande.
För bokningar och info når du oss på tel 070-952 51 62 (ej sms). Du kan även skicka mail direkt via sidan kontakt.